BSA Troop 21

 

 

1987 Lake Blackshear Ski Trip

(Thanks to Winston Oxford for these photos)